Hållbarhet för människor, djur och natur

Vi på Granngården tror på att bruka jorden men inte förbruka den. Det handlar om att använda allt naturen ger men med omtanke.

Granngården samarbetar enbart med leverantörer och fabriker som delar våra värderingar. Ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande är en integrerad del av vår långsiktiga affärsstrategi. Strategin sammanfattar våra övergripande ställningstaganden för ansvarstagande och är utformade i enlighet med principerna i FN:s Global Compact.

Granngården säkerställer i samtliga leverantörsavtal att leverantörerna följer riktlinjer och nationell lagstiftning samt respekterar internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner samt FN:s deklaration för Mänskliga rättigheter. Alla, både människor och djur, ska behandlas med respekt. VIll veta mer kan du ta del av vår hållbarhetsrapport nedan.

Hållbarhetsrapport 2017

Delar av vårt hållsbarhetsarbete

  • Produktansvar: Granngården strävar efter att erbjuda hållbara/klimatsmarta alternativ, bland annat genom att erbjuda kunder miljömärkta produkter. Vi arbetar kontinuerligt med utbildning av personal gällande hantering av farliga kemikalier/gods. Vi arbetar också med att förbättra spårbarheten i de produkter vi köper in och ställer genom vår uppförandekod krav på att våra leverantörer tar ett kvalitets-, hälso- och miljöansvar i sin verksamhet.
     
  • Leverantörer: Granngårdens uppförandekod är baserad på FN Global Compacts tio principer och ställer krav på att leverantörerna respekterar internationellt etablerade konventioner rörande mänskliga rättigheter, miljö och affärsetik.
     
  • Transporter: Granngården verkar för att effektivisera transporterna, bland annat genom optimering av fyllningsgrad från distributionscentral ut till butik. Vi anlitar endast etablerade transportörer och ställer krav på utbildade chaufförer och energisnåla dieselmotorer. E-handelskunder erbjuds möjligheten att välja klimatsmarta transportsätt.
     
  • Butiker: Granngården har under 2017 påbörjat energikartläggningar i butikerna som utgångspunkt för att sätta mål att minska energianvändningen framöver.

Vill du veta mer? Läs gärna vår hållbarhetsrapport.

KRAV-märkning

KRAV är det svenska miljömärket för ekologisk mat och odling. Kravmärkningen följer alla EU-regler kring ekologisk mat och odling och har dessutom några tillägg för till exempel djuromsorg, klimat och social hänsyn. I Granngårdens sortiment finns bland annat KRAV-märkt planteringsjord.

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens eget miljömärke. Bra Miljöval finns inom nio områden som har valts ut för att de har stor betydelse för miljö, hälsa och klimat. Produkter märkta med Bra Miljöval är av har Naturskyddsföreningen bedömt ha låg skadepåverkan på miljön.

Svanen

Svanen-märkta produkter lever upp till hårt ställda krav på råvara och produktion. Svanen är en oberoende miljömärkning som bidrar till friskare natur och färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter. I Granngårdens sortiment finns bland annat Svanenmärkt grillkol.

Svanenmärkt grillkol hos Granngården!

Svanenmärkt grillkol! 

Vi på Granngården är stolta över att vara ensamma på marknaden med att erbjuda Svanenmärkt grillkol och grillbriketter från vårt egna varumärke. Köper du vår Svanenmärkta grillkol kan du vara säker på att kolen att kolen inte kommer från kontroversiella tropiska träslag. Produkterna är FSC märkta och DNV certifierade. Genom att välja en Svanen-märkt produkt bidrar du till mindre klimatpåverkan, färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter och ett rikare växt- och djurliv. 

Köp grillkol och briketter online på granngården.se    Köp grillkol och briketter online på granngården.se

Köp Ocean tävttmedel, diskmedel och rengöringsmedel online på granngården.se

Ocean - klimatsmart och närproducerat! 

Granngårdens erbjuder stolt det svenska varumärket Ocean, en serie klimatsmarta och närproducerade hygien-, disk-, städ- och tvättmedel. Oceans rengöringsmedel, tvättmedel och diskmedel har belönats med flera utmärkelser och rekommenderas av Astma- och allergiförbundet. Produkterna är miljömärkta med Svanen, Bra Miljöval och Ecolabel. Samtliga förpackningar är tillverkade av bioplast baserat på socker istället för olja. All tillverkning sker i Sverige i en klimatneutral produktionsanläggning och produkterna är fria från zeoliter och fosfater. Inga djurtester förekommer.

Astma- och allergiförbundet rekommenderar Ocean. Läs mer online på granngården.se    Bra Miljöval hos Granngården! Svanenmärkt grillkol hos Granngården!

Granngården stöttar Vänföreningen Portee

"Där utbildning finns, sker utveckling"

Sedan fem år tillbaka stöttar Granngården Vänföreningen Portee med ekonomiska bidrag. Föreningen har sedan 2004 arbetat med utvecklingen av byn Portee i Sierra Leone och där framförallt med fokus på barnen. Granngårdens bidrag går till att servera barnen skollunch under skolåret. Det är långt ifrån en självklarhet att man som barn i Portee dagligen får lagad mat i hemmet och därför fyller skollunchen ett viktigt behov.

"Lunch till barnen är enormt viktigt, jag ser ju dagligen vilken skillnad det gör. Barnen orkar mer och fokuserar bättre på lektionerna. Innan vi hade skollunch somnade många av eleverna eller gick hem efter halva dagen på grund av utmattning och hunger, idag finns vår skola med bland de som uppvisar de bästa studieresultaten i hela landet."

- Mrc Cocker, skolans rekor 

Vill du också bidra? Läs mer om hur du kan stötta Vänföreningen Portee.

Granngården stöttar Vänföreningen Portee. Läs mer online på granngården.se

Granngårdens skolstipendier

Granngårdens skolstipendier delas ut till gymnasieskolor med inriktning djur, och lantbruksinriktning. Under de år som stipendierna har delats ut har antalet skolor utökats och intresset för stipendiet ökat. Skolorna finns över hela Sverige och 2017 fick 28 skolor ta del av Granngårdens skolstipendier. Läs mer här.

"På Granngården vill vi vara en inspirationskälla för alla som vill leva närmare naturen. Med vårt stipendium hoppas vi kunna bidra till att fler upptäcker naturbruksutbildningarna och att fler inser hur viktig den svenska landsbygden är" 

- Lena Hillstedt, Marknadschef Granngården

Granngårdens djurfond 

Granngårdens Djurfond har som syfte att stötta djurhem för hundar och katter över hela Sverige. Fondens bidrag består av de donationer som kommer in via Granngårdens ”runda-upp” kampanj som vi driver ute hos våra butiker. Den senaste donationen delades ut i mars 2018 till fyra katthem som ansökt om att få bidrag. Donationer delades även ut under två tillfällen 2017.

Granngårdens djurfond. Läs mer online på granngården.se