Hållbarhet hos Granngården

För människor, djur och natur

Vi på Granngården tror på att bruka jorden - inte förbruka den. För oss handlar det om att använda allt naturen ger men med omtanke.

Granngården samarbetar enbart med leverantörer och fabriker som delar våra värderingar. Ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande är en integrerad del av vår långsiktiga affärsstrategi. Strategin sammanfattar våra övergripande ställningstaganden för ansvarstagande och är utformade i enlighet med principerna i FN:s Global Compact.

Granngården säkerställer i samtliga leverantörsavtal att leverantörerna följer riktlinjer och nationell lagstiftning samt respekterar internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner samt FN:s deklaration för Mänskliga rättigheter. Alla, både människor och djur, ska behandlas med respekt. VIll veta mer kan du ta del av vår hållbarhetsrapport och hållbarhetspolicy här nedanför.

Hållbarhetsrapport 2018 >

Hållbarhetspolicy >

Delar av vårt hållsbarhetsarbete

  • Produktansvar: Granngården strävar efter att erbjuda hållbara/klimatsmarta alternativ, bland annat genom att erbjuda kunder miljömärkta produkter. Vi arbetar kontinuerligt med utbildning av personal gällande hantering av farliga kemikalier/gods. Vi arbetar också med att förbättra spårbarheten i de produkter vi köper in och ställer genom vår uppförandekod krav på att våra leverantörer tar ett kvalitets-, hälso- och miljöansvar i sin verksamhet.
     
  • Leverantörer: Granngårdens uppförandekod är baserad på FN Global Compacts tio principer och ställer krav på att leverantörerna respekterar internationellt etablerade konventioner rörande mänskliga rättigheter, miljö och affärsetik.
     
  • Transporter: Granngården verkar för att effektivisera transporterna, bland annat genom optimering av fyllningsgrad från distributionscentral ut till butik. Vi anlitar endast etablerade transportörer och ställer krav på utbildade chaufförer och energisnåla dieselmotorer. E-handelskunder erbjuds möjligheten att välja klimatsmarta transportsätt. Vidare jobbar vi ständigt med att optimera våra transporter för att minska våra koldioxiduppsläpp. Vi har valt att se Granngården som en helhet vad gäller transporter tilll butik, via e-handeln till ombud eller direkt hem till kund. Sedan vi lanserade tjänsten hämta i butik har vi kunnat optimera våra transporter ytterligare genom att lasta varor som tidigare gått direkt till kund med uthämtning i någon av våra butiker. 
     
  • Butiker: Granngården har under 2017 påbörjat energikartläggningar i butikerna som utgångspunkt för att sätta mål att minska energianvändningen framöver.

Vill du veta mer? Läs gärna vår hållbarhetsrapport.

KRAV-märkning

KRAV är det svenska miljömärket för ekologisk mat och odling. Kravmärkningen följer alla EU-regler kring ekologisk mat och odling och har dessutom några tillägg för till exempel djuromsorg, klimat och social hänsyn. I Granngårdens sortiment finns bland annat KRAV-märkt planteringsjord.

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens eget miljömärke. Bra Miljöval finns inom nio områden som har valts ut för att de har stor betydelse för miljö, hälsa och klimat. Produkter märkta med Bra Miljöval är av har Naturskyddsföreningen bedömt ha låg skadepåverkan på miljön.

Svanen

Svanen-märkta produkter lever upp till hårt ställda krav på råvara och produktion. Svanen är en oberoende miljömärkning som bidrar till friskare natur och färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter. I Granngårdens sortiment finns bland annat Svanenmärkt grillkol.

Granngårdens vatten - en investering i miljö och välgörenhet

Vi är stolta över att kunna erbjuda vårt eget vatten från Granngården. För varje såld flaska av Granngårdens vatten skänker vi 1 krona till välgörenhet. Det samlade beloppet kommer gå till att köpa in vattenreningstabletter.

Med ursprung från grundvattenreservoarer produceras vårt vatten i en anläggning i norra Tyskland som lägger stor vikt vid klimat och miljö. Anläggningen Co2-certifierad då energin som används kommer från solcellspaneler, monterade på produktionsbyggnadernas tak. Produktionen i sig är energisnål, dessutom tillämpar de transporttjänster som används "Eco-driving" och utförs av företag som har ISO-miljöcertifikat.

Mineralvattnet kommer i PET flaskor där 50% av materialet som används är återvunnet. Flaskorna görs av små embryon som blåses upp strax före tappning, vilket reducerar onödig transport. Vattnet tappas därefter från en skyddad underjordisk källa i slutet system vilket garanterar renlighet och hög kvalitet. 

Vattnet finns att köpa i alla våra butiker runt om landet.

Läs mer om Granngårdens Co2-certifierade vatten online på granngården.se

Granngårdens plastkassar tillverkas av bioplast och är ekologiskt nedbrytbara och komposterbara. Läs mer online på granngården.se

Miljövänligare plastkassar av bioplast

Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder en kasse som är biologiskt nedbrytbar och går att kompostera. Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har vi på Granngården bytt ut våra plastkassar till ett mer miljövänligt alternativ i bioplast, där den nya kassen produceras av stärkelse från spillmaterial vid spannmålshantering. Det tar ungefär 10-20 år för en plastpåse att sönderdelas till mikroplast, men flera hundra år innan mikroplasten i sin tur helt försvunnit. För Granngårdens kassar tar det cirka 8 månader.

Våra kassar består av Mater-Bi bioplast vilken är baserad på majsstärkelse, cellulosa och vegetabiliska oljor. Den går att förbränna, är 100% förnybar samt godkänd och certifierad som komposterbar av EU. Alla råvaror odlas, skövlas och produceras i Italien och fabrikerna följer de hårt ställda krav gällande miljö, utsläpp och arbetsvillkor som gäller inom EU. Det är heller inga långa avstånd mellan fabrikerna, vilket är en positiv miljöaspekt.

    Granngårdens plastkassar av bioplast är komposterbara och ekologisk nedbrytbara. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete online på granngården.se

Svanenmärkt grillkol hos Granngården!

Svanenmärkt grillkol! 

Vi på Granngården är stolta över att vara ensamma på marknaden med att erbjuda Svanenmärkt grillkol och grillbriketter från vårt egna varumärke. Köper du vår Svanenmärkta grillkol kan du vara säker på att kolen att kolen inte kommer från kontroversiella tropiska träslag. Produkterna är FSC märkta och DNV certifierade. Genom att välja en Svanen-märkt produkt bidrar du till mindre klimatpåverkan, färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter och ett rikare växt- och djurliv. 

Köp grillkol och briketter online på granngården.se    Köp grillkol och briketter online på granngården.se

Köp Ocean tävttmedel, diskmedel och rengöringsmedel online på granngården.se

Ocean - klimatsmart och närproducerat! 

Granngårdens erbjuder stolt det svenska varumärket Ocean, en serie klimatsmarta och närproducerade hygien-, disk-, städ- och tvättmedel. Oceans rengöringsmedel, tvättmedel och diskmedel har belönats med flera utmärkelser och rekommenderas av Astma- och allergiförbundet. Produkterna är miljömärkta med Svanen, Bra Miljöval och Ecolabel. Samtliga förpackningar är tillverkade av bioplast baserat på socker istället för olja. All tillverkning sker i Sverige i en klimatneutral produktionsanläggning och produkterna är fria från zeoliter och fosfater. Inga djurtester förekommer.

Astma- och allergiförbundet rekommenderar Ocean. Läs mer online på granngården.se    Bra Miljöval hos Granngården! Svanenmärkt grillkol hos Granngården!

Granngården stöttar Vänföreningen Portee

"Där utbildning finns, sker utveckling"

Sedan fem år tillbaka stöttar Granngården Vänföreningen Portee med ekonomiska bidrag. Föreningen har sedan 2004 arbetat med utvecklingen av byn Portee i Sierra Leone och där framförallt med fokus på barnen. Granngårdens bidrag går till att servera barnen skollunch under skolåret. Det är långt ifrån en självklarhet att man som barn i Portee dagligen får lagad mat i hemmet och därför fyller skollunchen ett viktigt behov.

"Lunch till barnen är enormt viktigt, jag ser ju dagligen vilken skillnad det gör. Barnen orkar mer och fokuserar bättre på lektionerna. Innan vi hade skollunch somnade många av eleverna eller gick hem efter halva dagen på grund av utmattning och hunger, idag finns vår skola med bland de som uppvisar de bästa studieresultaten i hela landet."

- Mrc Cocker, skolans rekor 

Vill du också bidra? Läs mer om hur du kan stötta Vänföreningen Portee.

Granngården stöttar Vänföreningen Portee. Läs mer online på granngården.se

Granngårdens djurfond 

Granngårdens Djurfond har som syfte att stötta djurhem för hundar och katter över hela Sverige. Fondens bidrag består av de donationer som kommer in via Granngårdens ”runda-upp” kampanj som vi driver ute hos våra butiker. Den senaste donationen delades ut i april 2019 till fyra katthem som ansökt om att få bidrag. 

Granngårdens djurfond. Läs mer online på granngården.se