Hållbarhet hos Granngården

För människor, djur och natur

Vi på Granngården tror på att bruka jorden - inte förbruka den. För oss handlar det om att använda allt naturen ger men med omtanke.

Vi samarbetar enbart med leverantörer och fabriker som delar våra värderingar. Ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande är en integrerad del av vår långsiktiga affärsstrategi. Strategin sammanfattar våra övergripande ställningstaganden för ansvarstagande och är utformade i enlighet med principerna i FN:s Global Compact.

Principerna speglar Granngårdens syn på mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och korruptionsbekämpning. Granngården har nolltolerans mot alla former av korruption, trafficking, utpressning och mutor. Syftet med vår hållbarhetspolicy är att sätta ett ramverk för vad som är vikigt för Granngården att arbeta med för att bidra till en hållbar utveckling. Vi vill medverka till detta viktiga arbete nu och i framtiden.

Kunskap, medvetenhet, engagemang och vilja är grunden för att vi skall lyckas i vårt hållbarhetsarbete. Granngården ska minst efterleva nationell lagstiftning i de länder vi verkar. Vi arbetar systematiskt med lagefterlevnadskontroll och lagbevakning.

Vill du veta mer? Läs gärna vår hållbarhetsrapport och hållbarhetspolicy.

Hållbarhetsrapport 2019 >

Hållbarhetspolicy >

Delar av vårt hållsbarhetsarbete

 • Produktansvar: Vi tar ansvar för att våra produkter är säkra i alla led och minimerar risken för skador på människor, djur och vår miljö.Vi ska verka för att minska vår miljöbelastning i produktens hela livscykel.Vi skall verka för att ha ett hållbart sortiment där vi underlättar för kunden att göra miljömedvetna val.
   
 • Leverantörsansvar: Vi arbetar med leverantörer som delar vår syn på vad som är bra för människor, djur och natur. Vi ställer samma krav på våra leverantörer som oss själva avseende UN Global Compact’s tio principer. Vi genomför leverantörsbedömningar och slumpmässiga kontroller för att säkerställa att detta efterlevs. Alla våra leverantörer har skrivit under vår Uppförandekod. Vi ställer krav på en god arbetsmiljö (hälsa, säkerhet, kemikaliehantering) i våra leverantörers fabriker likväl kring ständiga förbättringar vad gäller mer miljövänliga förpackningar och avfallshantering
   
 • Miljöansvar: Granngården tror på att bruka jorden men inte förbruka den. Granngården ska så långt som möjligt erbjuda våra kunder miljövänliga produkter och bidra till att hjälpa våra kunder till en hållbar livsstil. Vårt mål är att öka antalet miljömärkta produkter i sortimentet. Vi jobbar aktivt med att optimera våra transporter och koldioxidutsläpp, vår avfallshantering och energiförbrukning. Vi köper enbart vattenbaserad miljömärkt el. Med start 2019 ska alla tjänstebilar bytas till hybrider allteftersom avtalen löper ut. From 2019 inför vi en ny miljövänlig bärkasse.  
   
 • Samhällsansvar: Granngården ska vara en god samhällsaktör och värna om att bidra till en positiv samhällsutveckling. Genom att säkerställa att samtliga medarbetare innehar rätt kompetens och kunskap om de 10 principerna som Granngården skall följa bidrar vi till att principerna följs. Granngården bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, vilket innebär att vi tar allas hälsa och välbefinnande på stort allvar oavsett om de är anställa, underleverantörer, deras anställda, kunder, andra intressenter eller världsmedborgare. Vi uppmuntrar våra medarbetare att rapportera väl underbyggda skäl om de tio principerna inte följs.
   
 • Ekonomiskt ansvar:: Granngården ska tillvarata ägarnas intresse och säkerställa Granngårdens konkurrensförmåga genom att besluta om finansiella och operativa risker på styrelsenivå. Granngården skall leva upp till de avkastningskrav som finns.

Vill du veta mer? Läs gärna vår hållbarhetsrapport.

KRAV-märkning

KRAV är det svenska miljömärket för ekologisk mat och odling. Kravmärkningen följer alla EU-regler kring ekologisk mat och odling och har dessutom några tillägg för till exempel djuromsorg, klimat och social hänsyn. I Granngårdens sortiment finns bland annat KRAV-märkt planteringsjord.

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens eget miljömärke. Bra Miljöval finns inom nio områden som har valts ut för att de har stor betydelse för miljö, hälsa och klimat. Produkter märkta med Bra Miljöval är av har Naturskyddsföreningen bedömt ha låg skadepåverkan på miljön.

Svanen

Svanen-märkta produkter lever upp till hårt ställda krav på råvara och produktion. Svanen är en oberoende miljömärkning som bidrar till friskare natur och färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter. I Granngårdens sortiment finns bland annat Svanenmärkt grillkol.

Granngårdens vatten - en investering i miljö och välgörenhet

Vi är stolta över att kunna erbjuda vårt eget vatten från Granngården. För varje såld flaska av Granngårdens vatten skänker vi 1 krona till välgörenhet. Det samlade beloppet kommer gå till att köpa in vattenreningstabletter.

Med ursprung från grundvattenreservoarer produceras vårt vatten i en anläggning i norra Tyskland som lägger stor vikt vid klimat och miljö. Anläggningen Co2-certifierad då energin som används kommer från solcellspaneler, monterade på produktionsbyggnadernas tak. Produktionen i sig är energisnål, dessutom tillämpar de transporttjänster som används "Eco-driving" och utförs av företag som har ISO-miljöcertifikat.

Mineralvattnet kommer i PET flaskor där 50% av materialet som används är återvunnet. Flaskorna görs av små embryon som blåses upp strax före tappning, vilket reducerar onödig transport. Vattnet tappas därefter från en skyddad underjordisk källa i slutet system vilket garanterar renlighet och hög kvalitet. 

Vattnet finns att köpa i alla våra butiker runt om landet.

Läs mer om Granngårdens Co2-certifierade vatten online på granngården.se

Granngårdens plastkassar tillverkas av bioplast och är ekologiskt nedbrytbara och komposterbara. Läs mer online på granngården.se

Miljövänligare plastkassar av bioplast

Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder en kasse som är biologiskt nedbrytbar och går att kompostera. Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har vi på Granngården bytt ut våra plastkassar till ett mer miljövänligt alternativ i bioplast, där den nya kassen produceras av stärkelse från spillmaterial vid spannmålshantering. Det tar ungefär 10-20 år för en plastpåse att sönderdelas till mikroplast, men flera hundra år innan mikroplasten i sin tur helt försvunnit. För Granngårdens kassar tar det cirka 8 månader.

Våra kassar består av Mater-Bi bioplast vilken är baserad på majsstärkelse, cellulosa och vegetabiliska oljor. Den går att förbränna, är 100% förnybar samt godkänd och certifierad som komposterbar av EU. Alla råvaror odlas, skövlas och produceras i Italien och fabrikerna följer de hårt ställda krav gällande miljö, utsläpp och arbetsvillkor som gäller inom EU. Det är heller inga långa avstånd mellan fabrikerna, vilket är en positiv miljöaspekt.

    Granngårdens plastkassar av bioplast är komposterbara och ekologisk nedbrytbara. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete online på granngården.se

Svanenmärkt grillkol hos Granngården!

Svanenmärkt grillkol! 

Vi på Granngården är stolta över att vara ensamma på marknaden med att erbjuda Svanenmärkt grillkol och grillbriketter från vårt egna varumärke. Köper du vår Svanenmärkta grillkol kan du vara säker på att kolen att kolen inte kommer från kontroversiella tropiska träslag. Produkterna är FSC märkta och DNV certifierade. Genom att välja en Svanen-märkt produkt bidrar du till mindre klimatpåverkan, färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter och ett rikare växt- och djurliv. 

Köp grillkol och briketter online på granngården.se    Köp grillkol och briketter online på granngården.se

Köp Ocean tävttmedel, diskmedel och rengöringsmedel online på granngården.se

Ocean - klimatsmart och närproducerat! 

Granngårdens erbjuder stolt det svenska varumärket Ocean, en serie klimatsmarta och närproducerade hygien-, disk-, städ- och tvättmedel. Oceans rengöringsmedel, tvättmedel och diskmedel har belönats med flera utmärkelser och rekommenderas av Astma- och allergiförbundet. Produkterna är miljömärkta med Svanen, Bra Miljöval och Ecolabel. Samtliga förpackningar är tillverkade av bioplast baserat på socker istället för olja. All tillverkning sker i Sverige i en klimatneutral produktionsanläggning och produkterna är fria från zeoliter och fosfater. Inga djurtester förekommer.

Astma- och allergiförbundet rekommenderar Ocean. Läs mer online på granngården.se    Bra Miljöval hos Granngården! Svanenmärkt grillkol hos Granngården!

Granngården stöttar Vänföreningen Portee

"Där utbildning finns, sker utveckling"

Sedan fem år tillbaka stöttar Granngården Vänföreningen Portee med ekonomiska bidrag. Föreningen har sedan 2004 arbetat med utvecklingen av byn Portee i Sierra Leone och där framförallt med fokus på barnen. Granngårdens bidrag går till att servera barnen skollunch under skolåret. Det är långt ifrån en självklarhet att man som barn i Portee dagligen får lagad mat i hemmet och därför fyller skollunchen ett viktigt behov.

"Lunch till barnen är enormt viktigt, jag ser ju dagligen vilken skillnad det gör. Barnen orkar mer och fokuserar bättre på lektionerna. Innan vi hade skollunch somnade många av eleverna eller gick hem efter halva dagen på grund av utmattning och hunger, idag finns vår skola med bland de som uppvisar de bästa studieresultaten i hela landet."

- Mrc Cocker, skolans rekor 

Vill du också bidra? Läs mer om hur du kan stötta Vänföreningen Portee.

Granngården stöttar Vänföreningen Portee. Läs mer online på granngården.se

Granngårdens djurfond 

Granngårdens Djurfond har som syfte att stötta djurhem för hundar och katter över hela Sverige. Fondens bidrag består av de donationer som kommer in via Granngårdens ”runda-upp” kampanj som vi driver ute hos våra butiker. Den senaste donationen delades ut i april 2019 till fyra katthem som ansökt om att få bidrag. 

Granngårdens djurfond. Läs mer online på granngården.se