Ta hand om småfåglarna 

Visst är det trevligt att se och höra småfåglarna samsas kring fröautomater, talgbollar och fågelbord? Talgoxen är vår vanligaste övervintrande småfågel, tätt följd av fåglar som pilfink, domherre, blåmes, grönfink, gulsparv och koltrast. När du lägger ut mat gör du en god insats för svenska småfåglar som kan ha det svårt på vintern.

På Granngården hittar du det du behöver för att göra de svenska småfåglarna glada.

Granngårdens vildfågelguide - Daniel Green har fåglar som sin stora passion.
Hej! Jag heter Daniel Green och jobbar som naturguide. Fåglar är min stora passion och ett intresse som följt mig hela livet. Jag guidar besökare från hela världen till vårt svenska fågelliv och driver ekoturismföretaget Birdsafarisweden.
Granngårdens vildfågelguide - allt du behöver veta för att locka fler svenska småfåglar till din trädgård


Fågelliv i trädgården

Kvittrande småfåglar kan verkligen berika din trädgård. Det finns mycket du kan göra för att öka mångfalden och få fler fåglar att trivas.

Att ha en giftfri trädgård utan kemiska bekämpningsmedel är väldigt viktigt för att fåglarna ska trivas. Visst ökar antalet insekter då men dessa lockar i sin tur till sig fåglar som äter upp dem. Det blir helt enkelt en naturlig insektsbekämpning som alla vinner på. Tack vare att vi har en relativt giftfri trädgårdskultur i Sverige har vi också ett rikt urval av svenska småfåglar i jämförelse med andra länder där kemisk insektsbekämpning är betydligt vanligare.

Att ha en varierande trädgård med både kortklippta ytor och vildvuxna partier där blommor, olika sorters gräs och ogräs får frodas är allra bäst. De vilda ytorna lockar till sig insekter som fåglarna äter och en kortklippt gräsmatta lockar till sig arter som sädesärla och trastar som gärna pickar efter mat där.  Ett annat tips är att ha vatten i trädgården. Finns det inte naturligt kan du bygga en damm eller sätta upp ett enkelt fågelbad, det räcker långt.

Fågelholkar är mycket uppskattat och många svenska småfåglar häckar gärna i dem. Holkhålets storlek är avgörande för vilka arter som flyttar in. En liten blåmes flyttar till exempel inte in i en holk med stort hål vilket exempelvis en talgoxe gärna gör. Olika sorters holkar, både nya och gamla, ökar chansen till att flera olika fåglar flyttar in. Idag är det svårt för fåglar att hitta ihåliga gamla träd och därför är holkarna viktiga.

Vill du locka till dig flera olika sorters vinterfåglar är det också en fördel att ha flera foderplatser med automater eller fågelbord och att lägga ut olika sorters mat. Dessutom minskar trängseln och fler fåglar kan komma åt de nyttiga och näringsrika fodertillskotten som är så viktiga. Rent näringsmässigt så är feta solrosfrön, hampfrön och jordnötter optimala för våra småfåglar. De flesta fåglar gillar även bröd men det innehåller inte alls lika mycket näring. I synnerhet under vinterhalvåret är det därför extra viktigt att inte enbart lägga ut bröd.