Hästfoderguide

Vad är rätt för din häst?

En välbalanserad foderstat är A och O för din hästs välmående. För att ta bra beslut kring din hästs foderstat är det viktigt att förstå hur hästen fungerar och att se till din hästs specifika behov.

Hästen är av naturen ett flyktdjur och skapt för att äta samt fodersöka i 16-18 timmar per dygn medan den vandrar över stora slätter. Den stannar då och då till vid vattenhål där den dricker en stor mängd vatten. Hela hästens inre system är anpassat till att vara som bäst under de förutsättningarna. I vårt hästägande är det därför viktigt att förstå hästen som biologisk varelse – då tar vi allt bättre foderbeslut och anpassar våra utfodringsrutiner på ett för hästen bättre sätt.

En häst kan med mulen enkelt plocka och sortera ut födan oavsett om det är på betet eller i foderkrubban. När hästen sedan tuggar födan utsöndras saliv, ju mer grovfoder desto mer saliv. Det är viktigt att hästen ges tid att tugga och därmed får tillräckligt med saliv i födan så att konsistensen blir rätt. Hästar kan varken rapa eller kräkas. Därmed går allt hästen sväljer ner i magen och vidare till tarmarna. Magsäcken är i förhållande till hästens totala kroppsvolym liten och födan passerar relativt snabbt vidare till tunntarmen. Där tar hästen upp s.k. snabb energi som t ex enkla sockerarter. Grovtarmen är nästa anhalt och där sker den huvudsakliga energiutvinningen. Här stannar födan i 1–3 dygn. I grovtarmen finns mikroorganismer vars sammansättning behöver vara i balans för att hästen ska må bra. När grovtarmsmiljön rubbas av bl. a. felaktig utfodring, stress, snabba foderbyten med mera - kan det orsaka matsmältningsstörningar såsom t.ex. kolik eller löst träck. Hästens träck kan vara en hälsoindikator. Avföring från en ”frisk häst” är normalt fördelad på ett antal fasta bollar som går lätt att dela. Är träcket illaluktande och löst är det ofta ett varningstecken.

Grovfodret utgör den viktigaste och största delen av hästens foderstat tillsammans med hygieniskt vatten. En häst har olika krav på sin foderstat under olika faser i livet, vilket vi behöver kunna planera för och genom det bidra till hästens välbefinnande. En häst är grovfoderspjälkare och skall äta minst 1–1,5 kilo torrsubstans-grovfoder per 100 kg häst. Det är därför viktigt att analysera grovfodret för att förstå om det finns behov av att stötta med ett kompletteringsfoder för att erhålla en balanserad foderstat. En grovfoderanalys påverkar vidare hur du planerar utfodringsperioden på bästa sätt i stallet och med hänsyn till hästarnas bästa. För att underlätta för dig att hitta rätt har vi delat upp Granngårdens hästfoder i tre familjer, Blå, Grön och Röd och som kan kompletteras med Specialfoder samt mineralfoder och tillskottsfoder.

Hästfoderguide - köp hästfoder online på granngården.se

HÄSTFODERGUIDE - RÄTT FODER FÖR DIN HÄST


Våra rötter i det svenska lantbruket ger oss kunskap och erfarenheter som vi gärna delar med oss av. På Granngården tänker vi ett steg längre, vi vill att vårt foder, så långt det är möjligt, är framtaget och producerat i Sverige med omtanke om vår miljö. Därför arbetar vi aktivt med att ständigt förbättra våra produkter, t. ex. har vi valt bort soja i de flesta av våra foder och prioriterar svenska råvaror. Våra produkter är noga utvalda för att du ska känna dig trygg i ditt val och få lite mer för pengarna. Vi arbetar aktivt med att ständigt förbättra våra produkter. Genom att kontinuerligt utvärdera och testa vårt hästfoder kan vi hålla oss i framkant av utvecklingen och därmed anpassa fodret efter dagens svenska grovfoder och våra hästars behov.

Våra foderfamiljer

Granngårdens foderfamiljer blå, grön och röd är anpassade efter svensk hästhållning och grovfoderkvalitet. Indelningen av fodren är tänkt som en vägledning för dig som hästägare. Givetvis måste foderstaten anpassas efter just din hästs förutsättningar som temperament, hull, ålder och aktivitet. Därför är de framtagna så att de går att kombinera.


Normalpresterande hästar - hästfoderguide Granngården.se

BLÅ FAMILJEN

TILL DEN NORMALPRESTERANDE HÄSTEN

Granngårdens ORIGINAL-serie är framtagen för fritidshästen som tränas lätt till medelhårt. Genom att kombinera olika produkter kan du enkelt anpassa foderstaten till hästarnas olika behov.

Avels och växande hästar - hästfoderguide Granngården.se

GRÖNA FAMILJEN

TILL AVELS- OCH VÄXANDE HÄSTAR

Granngårdens PROTEIN-serie är framtaget för föl, växande unghästar och dräktiga fölston. Passar även bra till vuxna hästar som vid muskelbyggnad behöver tillföras protein av bra kvalitet och viktiga byggstenar som mineraler, spårämnen och vitaminer.

Elit för högpresterande hästar - hästfoderguide Granngården.se

RÖDA FAMILJEN

TILL DEN HÖGPRESTERANDE HÄSTEN

Granngårdens ELIT-serie är anpassade för tävlingshästens vardag. Genom att kombinera de olika fodren kan man finjustera energinivån och fodra rätt för träning som tävling. Serien passar även bra till hästar som behöver bättra på hullet.

Specialfoder - hästfoderguide Granngården.se

SPECIALFODER


Under vissa förhållanden som tävling och transporter kan Granngårdens specialfoder hjälpa till att hålla rätt vätskebalans. De kan även användas till hästar som behöver lägga på sig mer hull.

 
Fodertillskott till din häst - hästfoderguide granngården.se

FODERTILLSKOTT


Beroende på vad din häst behöver stärker olika typer av fodertillskott hästens immunförsvar och kroppsfunktioner. Det hjälper dig ge din häst de bästa förutsättnigarna genom livets alla faser.

Köp mineraler och vitaminer för din hästs välmående online på granngården.se

VITAMINER & MINERALER 


För hästar som utfodras med havre eller hästar som får stora grovfodermängder och inte behöver annat kraftfoder. Salt är till exempel en mineral som är livsviktigt för hästens vätskebalans och ska finnas tillgängligt för alla hästar.

 

VÅRT FODER

Våra rötter i det svenska lantbruket ger oss kunskap och erfarenheter som vi gärna delar med oss av. En produkt från Granngården är noga utvald av oss för att du ska känna dig trygg i ditt val och få lite mer för pengarna. Vårt hästfoder tillverkas i Sverige av svenska råvaror så långt det är möjligt, utan tillsatser eller konserveringsmedel. Genom att kontinuerligt utvärdera och testa vårt foder kan vi hålla oss i framkant av utvecklingen och därmed anpassa det efter dagens svenska grovfoder och våra hästars behov.

Hästfoderguide - Välj bland olika hästfoderprodukter och köp online på granngården.se