Gå till huvudinnehållet

Grundolja Woodex Aqua Base 10 liter

Bruksfärdig vattenburen alkylgrundolja som används för grundning av träytor före ytbehandlingen.

Produktdetaljer

Woodex Aqua Base används till att skydda trä som är antingen kontinuerligt exponerat för väder eller skyddat mot väder men ofta utsatt för vätning som fönsterkarmar, ytterdörrar, fasadbeklädnad, bräd- och timmerkonstruktioner, staket, takfötter, bilskjul och liknande obehandlade träytor. Grundoljan passar både konsumenter och professionella användare. Träytor grundade med Woodex Aqua Base bör täckmålas så snart som möjligt, innan det första regnet.

Woodex Aqua Base lämpar sig inte för användning på träkonstruktioner som kommer i direkt kontakt med mark och utsätts för regelbunden vätning eller som är i ständig kontakt med söt- eller saltvatten.

Träskyddsmedel som godkänts i enlighet med bestämmelserna i biociddirektivet 98/8/EG. Godkännandets nummer: Finland: FINBP20122407, Sverige: 4707, 5104.

Används mot röta och blånad på trä, inom bruksklasserna 2 och 3 (SFS-EN 335-1).

Färgproduktgrupp 131 enligt MaalausRYL 2012 (färgmaterialgrupp 86 enligt MaalausRYL 2001) (FI).

Volym: 10 liter

Teknos

Teknos är ett finskt varumärke som specialiserar sig på produktion av högkvalitativ färg och ytbehandlingslösningar för olika typer av ytor. Varumärket grundades 1948 och har sedan dess varit en ledande leverantör inom branschen.