Gå till huvudinnehållet

Grisfoder Lantmännen Suggfor, 20 kg

Lantmännen Suggfor är ett grisfoder i pelletsform till dräktiga och digivande suggor. Det smakliga fodret ger förutsättningar för en god mjölkproduktion.

Egenskaper

Grisfoder Lantmännen Suggfor är ett färdigfoder som klarar alla faser i suggans liv. Fodret är smakligt och ger förutsättningar för god mjölkproduktion.

Suggfor är ett helfoder i form av krossad pellets till dräktiga och digivande suggor. Ge 2,4 kg/dag under sinperioden, gärna med hö eller halm. Öka successivt under 10 dagar från dagen efter grisning tills full giva på 2 kg + 0,6 kg per smågris nåtts. Vintertid behövs köldtillägg med 0,2 kg/ dag för varje 5 grader som stalltemperaturen understiger 15 grader.

Näringsinnehåll: OE beräknad 12.9 MJ/kg, Vattenhalt 12 %, Råprotein 149 g/kg, Råfett 33 g/kg, Växttråd 46 g/kg, Aska 48 g/kg, Natrium 2 g/kg, Kalcium 7 g/kg, Lysin 8 g/kg, Metionin 2.5 g/kg

Tillsatser: Vitamin A 8000 IE/kg, Vitamin D3 1450 IE/kg, Vitamin E 150 mg/kg, Selen 0.4 mg/kg

Klimat och miljö: Kväve N 24 g/kg, Fosfor P 5 g/kg, Kalium K 6 g/kg

Beräknad klimatpåv. i CO2-ekv: Exklusive LU/LUC 420 kg/ton, Inklusive LU/LUC 480 kg/ton, NEsugg 9.7 MJ/kg

Lantmännen

Lantmännens stora kunskap och närhet till odlingen bidrar till en mer hållbar produktion. Som en omtänksam djurägare strävar du efter att dina djur ska leva ett friskt och sunt liv, och det gör vi också!