Gå till huvudinnehållet

Grisfoder Lantmännen Suggfor, 20 kg

Suggfor är ett helfoder för suggor. Används till både digivande och dräktiga suggor.

Egenskaper

Egenskaper för Grisfoder Lantmännen Suggfor, 20 kg
Suggfor färdigfoder är ett foder som klarar alla faser i suggans liv. Fodret är smakligt och ger förutsättningar för god mjölkproduktion.

Suggfor är ett helfoder i form av krossad pellets till dräktiga och digivande suggor. Ge 2,4 kg/dag under sinperioden, gärna med hö eller halm. Öka successivt under 10 dagar från dagen efter grisning tills full giva på 2 kg + 0,6 kg per smågris nåtts. Vintertid behövs köldtillägg med 0,2 kg/ dag för varje 5 grader som stalltemperaturen understiger 15 grader.

Lantmännen -Ett kooperativ av 25 000 svenska lantbrukare

Lantmännens stora kunskap och närhet till odlingen bidrar till en mer hållbar produktion. Som en omtänksam djurägare strävar du efter att dina djur ska leva ett friskt och sunt liv, och det gör vi också!