Gå till huvudinnehållet

Gödsel NPK 21-3-10+4 S Yara, 750 kg

Kväve-, fosfor- och kaliumgödselmedel med balanserat svavelinnehåll. Produkten är lämplig till vall, stråsäd och oljeväxter då behovet av kalium är högt.

Egenskaper

Innehåll

Totalkväve: 20,6 % 

Nitratkväve: 9,0 %

Fosfor (P) citratlöslig: 2,6 %

Fosfor (P) vattenlöslig: 1,9 %

Kalium: 9,6 %

Magnesium: 0,5 %

Svavel: 3,6 %

Kalcium: 2,5 %

Bor: 0,02 %

Kadmium klass: A

Konsistens: Granulerad

Växter behöver kväve N, fosfor P och kalium K.

Yara

Företaget är världsledande inom specialgödselmedel, ammoniak och nitrater samt kvävebaserade mineralgödselmedel.