Gå till huvudinnehållet

Fodertillskott Lantmännen Protect Vit E-selen Flyt 1l

Flytande vitaminprodukt från Lantmännen som används för att täcka ett ökat behov av E-vitamin och selen hos samtliga djur.

Egenskaper

Fodertillskott Protect med selen är ett högkoncentrerat kompletteringsfoder avsett att användas som ett vitamintillskott under kortare perioder när ett extra behov av E-vitamin och selen föreligger. E-vitamin i kombination med selen används t ex i slutet av sinperioden och början av laktationen, inför grisning och under digivningsperioden, inför lamning och under första tiden därefter, vid användning av färsk, syrad eller gastät lagrad spannmål, vid utfodring av foder med nedsatt kvalitet och under stressade perioder som miljöbyten, foderbyten, sammanslagning av djurgrupper, transporter m.m.

Produkten blandas in i foder till de djurarter eller djurkategorier och i den omfattning som anges under dosering. All annan användning sker på egen risk.

Dosering

Doseringsrekommendationerna ska ses som ett generellt dagligt behov för respektive djurslag. Vid speciella situationer kan doseringsrekommendationen behöva korrigeras.

Kor 20 ml/dag, Ungdjur 8 ml/dag, Kalvar 4 ml/dag, Hästar 20 ml/dag, Föl 10 ml/dag, Suggor 8 ml/dag, Slaktgrisar 4 ml/dag, Smågrisar/20 st. 16 ml/dag, Tackor 8 ml/dag, Lamm 2 ml/dag, Minkar/100 st. 30 ml/dag, Värphöns/100 st. 15 ml/dag, Kycklingar/100 st. 6 ml/dag och Rävar/100 st. 40 ml/dag.

Observera att högsta tillåtna halt av selen i totalfoderstaten är 0,5 mg/kg ts. Felaktig dosering kan medföra förgiftning.

Innehåll

Vitamin E (a-tokoferylacetat): 25 000 mg/lit

Selen (Natriumselenit): 50 mg/lit

Analysvärden

Råprotein 0%

Råfett 0%

Växttråd 0%

Aska 0%

Hållbarhet och lagring

Bör förbrukas inom 24 månader, se bäst före på förpackningen. Förvaras svalt i stängd originalförpackning samt oåtkomligt för barn.

Lantmännen

Lantmännens stora kunskap och närhet till odlingen bidrar till en mer hållbar produktion. Som en omtänksam djurägare strävar du efter att dina djur ska leva ett friskt och sunt liv, och det gör vi också!