Gå till huvudinnehållet

Fodertillskott Lantmännen Protect E-selen Flytande, 1 l

Flytande vitaminprodukt från Lantmännen som används för att täcka ett ökat behov av E-vitamin och selen hos samtliga djur.

Egenskaper

Egenskaper för Fodertillskott Lantmännen Protect E-selen
Protect E-xtra med selen är ett högkoncentrerat kompletteringsfoder avsett att användas som ett vitamintillskott under kortare perioder när ett extra behov av E-vitamin och selen föreligger. E-vitamin i kombination med selen används t ex i slutet av sinperioden och början av laktationen, inför grisning och under digivningsperioden, inför lamning och under första tiden därefter, vid användning av färsk, syrad eller gastät lagtrad spannmål, vid utfodring av foder med nedsatt kvalitet och under stressade perioder som miljöbyten, foderbyten, sammanslagning av djurgrupper, transporter m.m.

Produkten blandas in i foder till de djurarter eller djurkategorier och i den omfattning som anges under dosering. All annan användning sker på egen risk.

Dosering
Doseringsrekommendationerna ska ses som ett generellt dagligt behov för respektiv djurslag. Vid speciella situationer kan doseringsrekommendationen behöva korrigeras.

Kor 20 ml/dag, Ungdjur 8 ml/dag, Kalvar 4 ml/dag, Hästar 20 ml/dag, Föl 10 ml/dag, Suggor 8 ml/dag, Slaktgrisar 4 ml/dag, Smågrisar/20 st. 16 ml/dag, Tackor 8 ml/dag, Lamm 2 ml/dag, Minkar/100 st. 30 ml/dag, Värphöns/100 st. 15 ml/dag, Kycklingar/100 st. 6 ml/dag och Rävar/100 st. 40 ml/dag.

Observera att högsta tillåtna halt av selen i totalfoderstaten är 0,5 mg/kg ts. Felaktig dosering kanmedföra förgiftning.

Innehåll
Vitamin E (a-tokoferylacetat): 25 000 mg/lit
Selen (Natriumselenit): 50 mg/lit

Analysvärden
Råprotein 0%
Råfett 0%
Växttråd 0%
Aska 0%

Hållbarhet och lagring
Bör förbrukas inom 24 månader, se bäst före på förpackningen. Förvaras svalt i stängd originalförpackning samt oåtkomligt för barn.