Gå till huvudinnehållet

Flockningsmedel Uponor, 15 l

Flockningsmedel PAX XL60 för minireningsverk.

Egenskaper

Fällningskemikalie Uponor 33993 för minireningsverk 5-15 personer. 


CAS-nummer och kemiskt namn 

1327-41-9 Polyaluminiumklorid hydroxid 


Kemisk beskrivning 

Polyaluminiumkloridhydroxidlösning ( Flockningsmedel ) VIB-nr: UP001 


Användningsområde

Vattenreningskemikalie. 


Teknisk data

Bredd (paket): 190 mm 

Funktion: Minireningsverk, 5-30 personer 

Höjd (paket): 440 mm 

Längd (paket): 230 mm 

Storlek: 15 L 

Volym (paket): 19.228 dm³

Denna produkt är märkt med:

harmful logo