Gå till huvudinnehållet

Flergångskanyler, 12-pack 1,6x20 mm

Flergångskanyler är försedda med Luer-Lockfattning.

Egenskaper

Diameter 
1,6 mm 

Längd
20 mm 

OBS! 
För inköp av sprutor och kanyler skall veterinärintyg bifogas i beställningen. På intyget skall klart framgå namn, adress, tel.nr/kundnummer och användningsområde, samt underskrift av veterinär. Detta är ett krav från Läkemedelsverket enligt cirk. 26/6-68 (LVFS 1990:48).