Gå till huvudinnehållet

Flergångskanyler, 12-pack 1,6 x 13 mm

12 st. Flergångskanyler. De är försedda med Luer-Lockfattning.

Produktdetaljer

Diameter: 1,6 mm Längd: 13 mm För inköp av sprutor och kanyler skall veterinärintyg bifogas beställningen. På intyget skall klart framgå namn, adress, tel.nr/kundnummer och användningsområde, samt underskrift av veterinär. Detta är ett krav från Läkemedelsverket enligt cirk. 26/6-68 (LVFS 1990:48).