Gå till huvudinnehållet

Engångskanyl, 100-pack 1,6 x 25 mm

Engångskanyler som säljes i sterila askar med 100 st nålar. De är försedda med Luer-Lockfattning.

Produktdetaljer

Diameter: 1,6 mm Längd: 25 mm För inköp av sprutor och kanyler skall veterinärintyg bifogas beställningen. På intyget skall klart framgå namn, adress, tel.nr/kundnummer och användningsområde, samt underskrift av veterinär. Detta är ett krav från Läkemedelsverket enligt cirk. 26/6-68 (LVFS 1990:48).