Gå till huvudinnehållet

Elstängselnät Kanin och smågris, 65 cm x 50 m

Elstängselnätet är utrustat med 14 plaststolpar med galvade spjut, 10 vågräta eltrådar (3 x 0,20 mm), med rostfria ledare och svetsade knutar. Det är viktigt att nätet hålls sträckt

Egenskaper

Egenskaper för Elstängselnät Kanin och Gris
Elstängselnätet är utrustat med toppisolator samt bottenstopp, som förhindrar nätet från att lossna. Nätet är extra tätt för bästa säkerhet. 

Komplettera med trästolpar vid hörnen samt vid stängslets början/slut för att hålla det sträckt och för djurens säkerhet är det viktigt att du kontinuerligt säkerställer att stängslet är sträckt. Använd inte elstängselnätet till djur med horn eller till kalvar. Ska enbart användas med anslutet elstängselaggregat.

Mått
Längd: 50 m 
Höjd: 65 cm 
Rutstorlek: 59 x 59 mm - 59 x 118 mm

Observera att djur med horn kan fastna i dessa nät och det är viktigt att ha uppsikt så att djur inte fastnar.