Gå till huvudinnehållet
Använd biocider/växtskyddsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Dermagall, 1 l

Färdig brukslösning med ett brett spektrum för mekanisk -fysikalisk sanering av blodkvalster i hönshus.

Egenskaper

Egenskaper för Dermagall, 1 L 
Dermagall brukslösning är ett färdigblandat medel med brett spektrum för mekanisk -fysikalisk sanering av blodkvalster i hönshus. Det är en färglös vätska som har sanerande verkan på virus, bakterier och dålig lukt. Dermagall har god långtidseffekt.

Användning 
Dermagall appliceras på platser där kvalstren etablerat sig som t.ex. värpreden, på och runt sittpinnar samt på andra delar av inredningen och i värpreden och andra delar av inredningen där kvalster kan gömma sig. Spruta rikligt men undvik avrinning. Undvik att spruta på hönsen! Upprepa behandligen efter ca 7 dagar och därefter vid behov.

Aktiva ingredienser 
Kelat: 9,5-15 % 
Vätmedel: 5-9 % 
Natriumhydroxid: 0,5-1 % 
Kvartenär ammonium: 3-5 %