jobba på granngården
Granngården har varit en del av Sveriges historia sedan 1880. Vi är födda på landet och rotade i det svenska jordbrukssamhället. I vårt arv har vi stor trovärdighet i frågor som rör odling, djur och natur. Granngården erbjuder rejäla produkter och tjänster i form av kloka råd och massor av inspiration för att underlätta för alla som vill leva ett jordnära liv. Jordnära för oss handlar om att leva nära djur och natur. Att använda naturen med omsorg och glädje samt ta tillvara på och uppskatta allt naturen ger.

Som medarbetare på Granngården omges du av kollegor som trivs att leva nära djur och natur. Du välkomnas av en kultur som grundar sig i att vara jordnära, engagerad, kundfokuserad och vinnare. Vi tror på att vara enkla och raka. Att inspireras av att dela med sig av kunskap och glädje. Allas bidrag är viktiga och bygger på att du har egen drivkraft till både din egen och Granngårdens utveckling. Våra ledare utvecklas kontinuerligt och genom vårt kompetensutvecklingsprogram ”växthuset” skapar du tillsammans med din chef din personliga utveckling.

Vår kultur

Jordnära - Vi är enkla och raka. Vi är tydliga och handlingskraftiga. Vi håller vad vi lovar.
Engagerade - Vilja och intresse driver vår utveckling. Vi inspirerar varandra. Vi bryr oss.
Kundfokuserade - Vi delar med oss av vår kunskap och glädje. Vi är lyhörda och affärsmässiga. Vi bygger goda relationer.
Vinnare - Vi ska vara bäst. Vi vågar och lär oss. Vi har kul.

Organisation

Granngården är en riksomfattande butikskedja med 108 butiker runt om i Sverige. Vårt huvudkontor är placerat i Malmö. Granngården har ca 550 anställda, varav ca 80 personer är placerade i Malmö. Tjänsterna på Granngården är bl. a. ekonomer, inköpare, marknadsförare, IT -specialister, logistikkoordinatorer, butikssäljare och butikschefer.

Granngården är anslutna till Svensk Handels och har kollektivavtal med Unionen för tjänstemännen och Handels fackförbund för kollektivanställda säljare.

Arbetsmiljö

Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs och känner sig trygga och säkra på sin arbetsplats. Vi tror också att om våra medarbetare mår bra så mår hela företaget bra. Därför jobbar vi aktivt med både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Systematiskt arbetsmiljöarbete, utbildningar inom hälsa, medarbetarundersökningar och specifika hälsoveckor är högt prioriterade på Granngården.

Ledarskap

Ledarskapet på Granngården bygger på att leda sig själv, att leda andra och att leda verksamheten. Genom företagsanpassade ledarskapsprogram erbjuds alla ledare utbildning beroende på var de befinner sig i sitt ledarskap och sin personliga utveckling. På Granngården tillämpas ett situationsanpassat ledarskap och ett coachande förhållningssätt för att utveckla företaget och individen framåt.

Lön och förmåner

Som medarbetare på Granngården får du utöver din lön olika rabatter och förmåner. Vi vill kunna erbjuda alla medarbetare goda förutsättningar till bra arbetsförhållanden och ett enklare liv.

Lönerna på Granngården är marknadsmässiga och individuella. Lönekartläggning görs varje år i samband med lönerevision där varje tjänst jämförs med marknaden och sedan kopplas till den individuella prestationen. Även bonussystem finns som alla medarbetare omfattas av.

Granngården gör pensionsavsättning för tjänstemän ITP1 och ITP2 och för kollektivanställda SAF-LO.

Göra karriär

Karriärvägar

För den som har vilja, ambition och talang finns många vägar att utvecklas inom Granngården. I vårt egna kompetensutvecklingsprogram ”växthuset” finns olika steg att göra karriär. Det kan vara allt från ökat ansvar och mer befogenhet till fördjupande inom ett specialistområde. Annat sätt att göra karriär hos oss kan vara genom att byta profession eller avdelning.

Utvecklingssamtal

Alla medarbetare på Granngården har minst ett planerat och strukturerat utvecklingssamtal med sin närmaste chef. Under samtalen sätts mål och handlingsplaner som följs upp löpande under året. Medarbetaren bär ansvar för sin egen utveckling och chefen ansvarar för att ge stöd till sina medarbetare för att skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas inom Granngården.

Lediga tjänster

Vi annonserar ut alla våra tjänster på vår hemsida. Se gärna vilka lediga tjänster som vi har ute just nu.