Gå till huvudinnehållet

Blomsterblandning Granngården Pollen och Nektar, 1 kg

Blomsterblandning från Granngården med elva olika blomsterfrön som ger mycket pollen och nektar vilket drar till sig bin, humlor, fjärilar och andra insekter. Blomsterblandning Pollen och Nektar trivs i de flesta jordtyper och blommar från vår till höst.
Miljömärke Bower

Egenskaper

Egenskaper Blomsterblandning Granngården Pollen och Nektar 
Granngårdens Blomsterblandning Pollen och Nektar innehåller blomsterfrön (15%) från både ett- och fleråriga arter som ger pollen och nektar. Arterna som ingår i blandningen är bovete, quinoa, oljelin, honungsört, fodermärgkål, röd- och vitklöver, alsikeklöver, kärringtand, stenklöver och esparsett. För att underlätta en jämn spridning är de små blomsterfröna blandade med majskolvsgranulat (85%). Blandningen trivs på de flesta jordtyper och bäst i ett öppet soligt område. 

Syftet med att använda Blomsterblandning Pollen och Nektar är att producera pollen och nektar hela sommaren för att locka till sig bin, fjärilar, humlor, flugor och andra insekter. Blomsterblandningen ger föda åt insekter och utgör även grunden för ett rikt fågelliv.

Tidpunkt för sådd
Början på våren till början av sommaren.

Blomningstid
Börjar blomma cirka 8 veckor efter sådd och fram tills frosten kommer. Blomställningarna är 60–70 cm höga.

Så anlägger du en blomsteräng
Det absolut bästa underlaget är en näringsfattig, sandblandad mulljord och ogräsfri yta. Ren sandjord förbättrar du med ogödslad torv eller kompost utan gräs, har du lerjord ska du istället blanda upp den med grovt grus.

Räfsa ytan som skall sås före sådd, efter sådd platta ytan med baksidan på räfsan eller vält.

Skötsel
Det tar flera år att etablera en blomsteräng i balans. Ängen förändras hela tiden beroende på underlaget men även yttre förhållanden och var i landet ängen påverkar.

Slå ängen helst med lie eller klipp ner ängen efter blomningen. Låt klippet ligga kvar tills frökapslarna är mogna.

Innehåll
Quinoa eller mjölmåla
Lin
Rödklöver
Kärringtand
Bovete
Vitklöver
Stenklöver eller alpklöver
Esparsett
Honungsört
Fodermärgkål
Alsikeklöver 

1 kg frö räcker till cirka 100 m².