jobba på granngården
Granngården har varit en del av Sveriges historia sedan 1880. Vi är födda på landet och rotade i det svenska jordbrukssamhället. I vårt arv har vi stor trovärdighet i frågor som rör odling, djur och natur. Granngården erbjuder rejäla produkter och tjänster i form av kloka råd och massor av inspiration för att underlätta för alla som vill leva ett jordnära liv. Jordnära för oss handlar om att leva nära djur och natur. Att använda naturen med omsorg och glädje samt ta tillvara på och uppskatta allt naturen ger.

Som medarbetare på Granngården omges du av kollegor som trivs att leva nära djur och natur. Du välkomnas av en kultur som grundar sig i att vara jordnära, engagerad, kundfokuserad och vinnare. Vi tror på att vara enkla och raka. Att inspireras av att dela med sig av kunskap och glädje. Allas bidrag är viktiga och bygger på att du har egen drivkraft till både din egen och Granngårdens utveckling. Våra ledare utvecklas kontinuerligt och genom vårt kompetensutvecklingsprogram ”växthuset” skapar du tillsammans med din chef din personliga utveckling.

Vår kultur

Jordnära - Vi är enkla och raka. Vi är tydliga och handlingskraftiga. Vi håller vad vi lovar.
Engagerade - Vilja och intresse driver vår utveckling. Vi inspirerar varandra. Vi bryr oss.
Kundfokuserade - Vi delar med oss av vår kunskap och glädje. Vi är lyhörda och affärsmässiga. Vi bygger goda relationer.
Vinnare - Vi ska vara bäst. Vi vågar och lär oss. Vi har kul.

Organisation

Granngården är en riksomfattande butikskedja med 111 butiker runt om i Sverige. Vårt huvudkontor är placerat i Malmö. Granngården har ca 550 anställda, varav ca 80 personer är placerade i Malmö. Tjänsterna på Granngården är bl. a. ekonomer, inköpare, marknadsförare, IT -specialister, logistikkoordinatorer, butikssäljare och butikschefer.

Granngården är anslutna till Svensk Handels och har kollektivavtal med Unionen för tjänstemännen och Handels fackförbund för kollektivanställda säljare.

Arbetsmiljö

Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs och känner sig trygga och säkra på sin arbetsplats. Vi tror också att om våra medarbetare mår bra så mår hela företaget bra. Därför jobbar vi aktivt med både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Systematiskt arbetsmiljöarbete, utbildningar inom hälsa, medarbetarundersökningar och specifika hälsoveckor är högt prioriterade på Granngården.

Ledarskap

Ledarskapet på Granngården bygger på att leda sig själv, att leda andra och att leda verksamheten. Genom företagsanpassade ledarskapsprogram erbjuds alla ledare utbildning beroende på var de befinner sig i sitt ledarskap och sin personliga utveckling. På Granngården tillämpas ett situationsanpassat ledarskap och ett coachande förhållningssätt för att utveckla företaget och individen framåt.

Lön och förmåner

Som medarbetare på Granngården får du utöver din lön olika rabatter och förmåner. Vi vill kunna erbjuda alla medarbetare goda förutsättningar till bra arbetsförhållanden och ett enklare liv.

Lönerna på Granngården är marknadsmässiga och individuella. Lönekartläggning görs varje år i samband med lönerevision där varje tjänst jämförs med marknaden och sedan kopplas till den individuella prestationen. Även bonussystem finns som alla medarbetare omfattas av.

Granngården gör pensionsavsättning för tjänstemän ITP1 och ITP2 och för kollektivanställda SAF-LO.

Göra karriär

Karriärvägar

För den som har vilja, ambition och talang finns många vägar att utvecklas inom Granngården. I vårt egna kompetensutvecklingsprogram ”växthuset” finns olika steg att göra karriär. Det kan vara allt från ökat ansvar och mer befogenhet till fördjupande inom ett specialistområde. Annat sätt att göra karriär hos oss kan vara genom att byta profession eller avdelning.

Utvecklingssamtal

Alla medarbetare på Granngården har minst ett planerat och strukturerat utvecklingssamtal med sin närmaste chef. Under samtalen sätts mål och handlingsplaner som följs upp löpande under året. Medarbetaren bär ansvar för sin egen utveckling och chefen ansvarar för att ge stöd till sina medarbetare för att skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas inom Granngården.

Lediga tjänster

Vi annonserar ut alla våra tjänster på vår hemsida. Se gärna vilka lediga tjänster som vi har ute just nu.

Möt våra medarbetare

Christian Walgén, Regionchef

Hur ser en dag ut på jobbet för dig?
- Att vara regionchef innebär att man driver och utvecklar butiker på distans för att hjälpa de att bli lönsamma. Det är inget man klarar av att göra på egen hand utan det bygger på ett samarbete med butikschefer, säljare i butik och medarbetare på olika stödfunktioner på huvudkontoret. En stor del av jobbet handlar om att leda, motivera och coacha och på så sätt skapa ett bra säljteam i butikerna så att vi tillsammans uppnår våra satta mål för regionerna.

Vad tycker du är roligast med ditt jobb?
- Vi har väldigt jordnära och sunda värderingar som är lätt att arbeta efter. Det roligaste är när jag känner att jag har ett bra flyt i arbetet, dvs när medarbetarna trivs och har positiv energi som smittar av sig på kunderna. Alla är engagerade och man märker stora förbättringar mellan de olika butiksbesöken. Det är också otroligt kul att se när medarbetarna tar ansvar och växer.

Vad tycker du om att arbeta på Granngården?
- Jag trivs jättebra på Granngården och tycker det är intressant att arbeta i ett företag i ständig förändring. Som det gör inom handeln så händer det ibland oväntade saker som gör att det alltid finns något att ta tag i. Jag tycker att Granngården är en lagom stor organisation där man kan vara med och påverka i stora som små beslut. Jag uppskattar verkligen alla kollegor som gör ett mycket bra arbete med stor lyhördhet för att utveckla företaget framåt.

Lise-Lotte Lissman, butikssäljare med kampanjansvar

Hur ser en dag ut på jobbet för dig?
En dag på jobbet betyder att ge bästa möjliga service åt våra kunder. Det innebär dels den personliga kontakten, dels att varor och butik är säljande. Beställning, uppackning, skyltning och städning är dagliga uppgifter. Prisändringar, reklamationer och inleveranser är också återkommande arbete. Som kampanjansvarig i butiken håller jag även lite extra koll på när våra olika erbjudanden och annonser blir aktuella samt ser till att skyltningen är klar i rätt tid utefter företagets direktiv.

Vad tycker du är roligast med ditt jobb?
Det roligaste med mitt jobb är kundkontakten. Att få diskutera och ge kunder råd i trädgårdsfrågor är väldigt roligt eftersom mitt stora intresse är trädgård. Att det dessutom är ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik tycker jag är mycket positivt.

Vad tycker du om att arbeta på Granngården?
Att arbeta på Granngården innebär ett varierande och utmanande arbete då företaget utvecklas konstant.

Carina Svanström, Butikschef Enköping

Hur ser en dag ut på jobbet för dig?
– En dag som butikschef på Granngården kan vara väldigt varierande. Våra säsongscykler är avgörande när det gäller hur mycket jag är ute i det dagliga arbetet, vilket jag tycker om att vara. Jag jobbar dels med att stå i kassan, varuplock, administrativa sysslor dels med typiska butikschefsuppgifter. Exempel på detta kan som är återkommande är butikschecklista, inventeringar, planering av schema, ekonomisk uppföljning, coachning, fakturakorgar, planering av exponering och säljyta.

Vad tycker du är roligast med ditt jobb?
– Det är variationen, allt från att sälja och pyssla med varor till att ha koll på lager och listor. Det triggar att vara bland de bästa. –Vad tycker du om att arbeta på Granngården? – Det är stimulerande. Det har hänt och händer mycket på Granngården just nu. Trots att jag varit anställd 25 år så lär jag mig nya saker varje dag.

Kim Borglin, Kampanjansvarig centralt

Hur ser en dag ut på jobbet som kampanjansvarig på Granngården?
– Oftast är den intensiv med många bollar i luften. Exempelvis kan det vara möten med inköpare för att ta fram kampanjprodukter, briefa mediebyrå och vår inhouseavdelning om hur kampanjerna ska se ut och genomföras, ta emot korrektur och slutligen informera ut till centrallagret och butikerna så att de står beredda när kampanjen väl startar.

Vad tycker du är roligast med ditt jobb?
– Jag tycker att det är roligt att jag har många olika kontakter både internt och externt samt att jag får vara delaktig i alla kampanjer som vi gör, från idé till färdig kampanj. Internt har jag mycket kontakt med inköpsavdelningen, butiksutveckling och registervården, från butiksledet är det främst butikscheferna och regioncheferna som jag har kontakt med i samband med att de vill anordna lokala aktiviteter. Externa kontakter sker främst med vår mediebyrå, tryckerier och distributör av våra reklamblad.

Vad tycker du om att arbeta på Granngården?
– Det är roligt att arbeta på Granngården även om det blir väldigt stressigt under vissa perioder. På marknadsavdelningen är vi ett glatt gäng som skrattar mycket och det är viktigt för mig för att jag ska trivas på en arbetsplats. Det har hänt otroligt mycket på Granngården och det sker hela tiden förändringar. Det gäller att hänga med i svängarna och att vara flexibel.